Badmintonvereniging Flash-Vorden 2022

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Badmintonvereniging Flash-Vorden aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Zonder schriftelijke toestemming van de webmaster van Badmintonvereniging Flash-Vorden is het verboden informatie, foto's en/of afbeeldingen, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de website van Badmintonvereniging Flash-Vorden op enigerlei wijze te downloaden, verspreiden, publiceren of op welke andere manier dan ook. Bij schriftelijke toestemming is de gebruiker altijd gehouden de herkomst en bron van het gepubliceerde te vermelden. Badmintonvereniging Flash-Vorden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Badmintonvereniging Flash-Vorden behoudt ten alle tijden zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht. Deze disclaimer is onderworpen aan Nederlandse wetgeving.